Obie formy przedstawione poniżej są poprawne, a przez to, że mają identyczne znaczenie można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

śpieszę się

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

spieszę się

Poprawna pisownia