Poprawna pisownia

specjalnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

specialnie

Niepoprawna pisownia