Poprawna pisownia

sparaliżowany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sparalirzowany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zparaliżowany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z paraliżowany

Niepoprawna pisownia