Niepoprawna pisownia

sondarze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sondaże

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sądaże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sądarze

Niepoprawna pisownia