Niepoprawna pisownia

somsiedzi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sąsiedzi

Poprawna pisownia