Niepoprawna pisownia

sóbstancja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

substancja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

substansja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

supstancja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

subztancja

Niepoprawna pisownia