Niepoprawna pisownia

śmiale sobie poczynasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

śmiało sobie poczynasz

Poprawna pisownia