Niepoprawna pisownia

śmiał bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

śmiałbym

Poprawna pisownia