Poprawna pisownia

o wiele

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

owiele

Niepoprawna pisownia