Niepoprawna pisownia

skurze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skórze

Poprawna pisownia