Poprawna pisownia

skosiło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkosiło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kosiło

Niepoprawna pisownia