Niepoprawna pisownia

skoroświt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skoro świt

Poprawna pisownia