Poprawna pisownia

skomplikowane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkomplikowane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skąplikowane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z komplikowane

Niepoprawna pisownia