Niepoprawna pisownia

skompcy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skąpcy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkąpcy

Niepoprawna pisownia