Niepoprawna pisownia

skłuci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skłóci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skóci

Niepoprawna pisownia