Poprawna pisownia

skłócić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skłócidź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skłucić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skócić

Niepoprawna pisownia