Oba przedstawione słowa – czyli łepek, jak i łebek istnieją i są poprawne, a ich znaczenie jest zbliżone. Główna różnica polega na tym, że słowo łepek może być potocznie używane w odniesieniu do młodego chłopca, natomiast słowo łebek takiego znaczenia już nie ma.

Poprawna pisownia

łepek

Poprawna pisownia, znaczenie: zdrobnienie słowa „łeb”; okrągłe zakończenie (zwykle niewielkiego) przedmiotu; młody chłopak lub młody mężczyzna.


Poprawna pisownia

łebek

Poprawna pisownia, znaczenie: zdrobnienie słowa „łeb”; okrągłe zakończenie (zwykle niewielkiego) przedmiotu.