Poprawna pisownia

składają

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

składajom

Niepoprawna pisownia