Poprawna pisownia

skazani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z kazani

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkazani

Niepoprawna pisownia