Niepoprawna pisownia

siedlizka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

siedliska

Poprawna pisownia, znaczenie: siedziby lub miejsca stałego przebywania czy zamieszkania, skupiska, główne punkty czegoś. W biologii oznacza miejsca bytowania określonych organizmów, ich zbiorowiska.