Niepoprawna pisownia

shylanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

schylanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zhylanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zchylanie

Niepoprawna pisownia