Niepoprawna pisownia

śfiąt

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

świąt

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

śwjąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

siwiąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

świont

Niepoprawna pisownia