Poprawna pisownia

ścisza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zcisza

Niepoprawna pisownia