Poprawna pisownia

ścierania

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zcierania

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z cierania

Niepoprawna pisownia