Poprawna pisownia

ściągnij

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z ciągnij

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sciągnij

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ściongnij

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zciągnij

Niepoprawna pisownia