Poprawna pisownia

schola

Poprawna pisownia, znaczenie: chór działający przy parafii, najczęściej dziecięcy i prowadzony przez księży.


Niepoprawna pisownia

zhola

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z chola

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z hola

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

shola

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zchola

Niepoprawna pisownia