Poprawna pisownia

scharakteryzowała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zcharakteryzowała

Niepoprawna pisownia