Niepoprawna pisownia

samopoczóciem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

samopoczuciem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

samo poczuciem

Niepoprawna pisownia