Niepoprawna pisownia

samopoczócie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

samopoczucie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

samo poczucie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie: To samo poczucie, a jednak inne.