Niepoprawna pisownia

rzyjmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żyjmy

Poprawna pisownia