Niepoprawna pisownia

rzyczyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

życzyć

Poprawna pisownia