Poprawna pisownia

rzucasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żucasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żócasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzócasz

Niepoprawna pisownia