Niepoprawna pisownia

rzartah

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żartach

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żartah

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzartach

Niepoprawna pisownia