Poprawna pisownia

rządzenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żondzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żądzenie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzondzenie

Niepoprawna pisownia