Niepoprawna pisownia

rzadna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żadna

Poprawna pisownia