Niepoprawna pisownia

ruwny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

równy

Poprawna pisownia