Poprawna pisownia

rude

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

róde

Niepoprawna pisownia