Niepoprawna pisownia

rtenć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rtęć

Poprawna pisownia