Niepoprawna pisownia

puźna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

późna

Poprawna pisownia