Niepoprawna pisownia

pszerzucam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przerzucam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przeżucam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przerzócam

Niepoprawna pisownia