Niepoprawna pisownia

nie pijąca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepijąca

Poprawna pisownia