Niepoprawna pisownia

pszemian

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przemian

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prze mian

Niepoprawna pisownia