Niepoprawna pisownia

pszedewszystkim

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przede wszystkim

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to typ wyrażenia przyimkowego, którego celem jest podkreślenie wybranej informacji, która jest najistotniejsza dla mówiącego. Inne typy wyrażeń przyimkowych to np. połączenia przyimków z rzeczownikami, zaimkami, przysłówkami oraz liczebnikami – reguła ortograficzna zaleca zapisywać je wszystkie zawsze rozdzielnie. Jeśli zaś chodzi o użycie „rz” to wynika ono bezpośrednio z reguły związanej z poprzedzającą je literą „p”.


Niepoprawna pisownia

przede wszyskim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przedewszyskim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przedewszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszede wszystkim

Niepoprawna pisownia