Niepoprawna pisownia

psyhika

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

psychika

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pzychika

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pzyhika

Niepoprawna pisownia