Niepoprawna pisownia

na daremny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadaremny

Poprawna pisownia