Niepoprawna pisownia

blizkie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bliskie

Poprawna pisownia