Niepoprawna pisownia

przetstawia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przedstawia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przectawia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedstawia

Niepoprawna pisownia