Niepoprawna pisownia

przehadzam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przechadzam

Poprawna pisownia