Poprawna pisownia

przedrzeźnia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszedrzeźnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przedżeźnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prze drzeźnia

Niepoprawna pisownia