Poprawna pisownia

prąd

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pront

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prąt

Niepoprawna pisownia